ห้องฟังเพลง > ฟังเพลงไทยสากล(เพลงสตริง)

ครวญ - ซิกเซ้นท์

<< < (3/3)

วิชัย กรุงเทพ:
ฟังแล้วนึกถึงสมัยยังเด็กๆ เลยครับ เพราะมาก  :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133 :'e:133

นงลักษณ์ ศิรปันดอน:
เพลงครวญเป็นเพลงที่ชิบฟังมาก

ธีรวัชร์ โขทัย:
ครวญเป็นเพลงเด่นของซิกเซ้นท์ จนเป็นสัญญลักษณ์ของซิกเซ้นท์ไปเลย ทั้งๆที่มีเพลงเพราะๆอีกหลายเพลง   :'e:94 ที่เอามาให้ระลึกถึงอีก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version