ฟังเพลงลูกกรุงจากไฟล์เพลงทั่วๆไป

หัวข้อ

(1/181) > >>

[1] เห็นแล้วอดรักไม่ได้ + รักง่ายจริงนะ - บำรุง อ. น้อมพันธ์ & ดาวใจ ไพจิตร

[2] เมินเสียเถอะ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส

[3] เมียน้อย,เหยื่อรายใหม่ - สุเทพ,ดาวใจ

[4] เสียดายเดือน - ธานินทร์ อินทรเทพ

[5] เงาใจ - ลินจง บุนนาก

[6] สาลิกาลารัง - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

[7] ดาวลืมพี่ - ธานินทร์ อินทรเทพ

[8] รักของแม่ - ชาญ เย็นแข

[9] ดารณีดาริกา จากนักร้องสองคน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version