เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/229) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] SPยอดรัก สลักใจ ชุด พี่ไม่หลอก

[3] ยอดรัก สลักใจ ชุด เปิ้นคนใจ๋ดำ

[4] เหลือ.........................เฟือ

[5] SPพิมาน นันทวัน ชุด 2 ชวนฝัน

[6] SPนพพร ดีเพ็ง ชุด ยื่นคำขาด

[7] ริปจากแผ่นเสียง 7นิ้ว รวมๆมา 34 เพลง

[8] SPยุ้ย ญาติเยอะ ญาติเยอะ

[9] SPยุ้ย จริยา ปรีดากุล ดวงจันทร์ในดวงใจ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version