เพลงลูกทุ่งที่ริปจากแผ่นเสียง

บอร์ดย่อย

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านเมืองเพชร

[-] เพลงที่ริปจากแผ่นเสียงของท่านภูวดี

หัวข้อ

(1/230) > >>

[1] ประกาศถึงทุกท่านที่ใช้งานห้องนี้ กรุณาอ่านก่อนครับ

[2] แผ่นเสียง ศรเพชร ศรสุพรรณ - ทับทิม นิยมทอง

[3] SPเอกชัย ฉิมพะวงศ์ ชุด คิดแล้วช้ำ

[4] SPเอกชัย ฉิมพะวงศ์ ผู้ชนะสิบทิศ

[5] SPสายัณห์ สัญญา ชุด ลิเกสายัณห์ สายัณห์เพลงฉ่อย(ริปใหม่)

[6] SPเพชรน้ำหวาน ลูกคลองวัง ชุด นักร้องไทยใจบุญ

[7] เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดชีวิตคือเสียงเพลง

[8] สมควร ผ่องใส & พรพรรณ เพชรภูไท ชุด หนุ่มหมอลำ สาวหมอแคน

[9] เพลงจากแผ่นสปีด 45 ล้วนๆ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version