ห้องฟังเพลงลูกกรุงจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/80) > >>

[1] ดูดวงเดือน อภิชาติ บรรจง

[2] ไม่มีใครที่รักฉันจริง อภิชาติ บรรจง

[3] วันสุดท้าย (ผ) - สุริยัน บุญยศ

[4] ศัตรูหัวใจ - อภิชาติ บรรจง + ศัตรูหัวใจ - จินตนา สุขสถิตย์

[5] เพื่อนใจจากจันทร์(ผ) - PSสุเทพ - สวลี

[6] น้ำฝนน้ำใจ(ผ) PSศรวณี โพธิเทศ

[7] แดงสุดที่รัก(ผ) PSสุริยัน บุญยศ (ตราเทพสยาม)

[8] ไม่รักพี่แล้วจะรักใคร - นิทัศน์ ละอองศรี

[9] หอมหัวใจ - ธานินทร์ อินทรเทพ , รักชั่วคราว รวงทอง ทองลั่นทม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version