ห้องฟังเพลงลูกทุ่งจากแผ่นเสียง แผ่นครั่ง78 แผ่น33 แผ่น45

หัวข้อ

(1/41) > >>

[1] แก้มนุช - ไพรวัลย์ ลูกเพชร (ผ)

[2] ผู้แทนมาแล้ว - ประจวบ จำปาทอง

[3] แด่นางเดียว - ชัยณรงค์ บุณนะโชติ (ผ)

[4] เสียงเศร้าชาวใต้ - เพชร โพธาราม

[5] รอยจูบ (ผ) - ทูล ทองใจ

[6] แม่ค้ามาลัย - ดาว มรกต 78

[7] จากไปเหมือนสายลม - PSทูล ทองใจ

[8] หมู่เฮา - เพลิน พรหมแดน

[9] แข่งเรือ-แข่งรัก - ผ่องศรี วรนุช - กุศล กมลสิงห์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version